Zavedaj se, spoštuj in spregovori

thumb zvedajse spostuj spregovori

(Preventivne delavnice namenjene preprečevanju vrstniškega in družinskega nasilja nad otroki)

Sklop interaktivnih delavnic, ki so združene pod naslovom ZAVEDAJ SE, SPOŠTUJ in SPREGOVORI, je zasnovan kot preventivni program preprečevanja nasilja med in nad vrstniki ter ozaveščanja otrok o nesprejemljivosti družinskega nasilja. Odmik od formalnega načina podajanja aktualnih problematik o nasilju je v uporabi tehnik skupinskega dela, ki so usmerjene na delo z mladimi, tako da odraščajočemu posamezniku skozi socialne igre, igre vlog, asociacije in diskusijo, omogočijo vpogled v zapletene mehanizme konstrukcije nasilnega vedenja ter njegovih posledic.

 

Potek projekta:

Gre za triletni projekt, ki vsebuje skupno 12 srečanj. Projekt se začne z učenci tretjih razredov.
Izvajalec delavnic deluje v vlogi aktivnega eksperimentatorja, saj povzema, interpretira, nadgrajuje posamezne izkušnje udeležencev, hkrati pa skupaj z mladimi išče alternativne oblike vedenja v konfliktnih situacijah. Program mladim omogoča izkustveno učenje, saj se s pomočjo igre vlog srečajo tako z vlogo žrtve kot z vlogo storilca nasilnega dejanja, ter skupaj soustvarjajo nove sprejemljive načine vedenja, ki mladim ponujajo nov pogled v polje nasilnih ravnanj. V sklopu projekta, se bomo dotaknili vseh oblik nasilja verbalnega, socialnega, psihičnega in fizičnega, ki ga bomo obravnavali »tukaj in zdaj«, kar pomeni, da bomo izhajali iz izkušenj mladostnikov v njihovem vsakdanjem okolju. Skupaj bomo sprejemali stvarnost in ji dodajali nove dimenzije.

 

Program vodi dipl.soc.del. Uroš Lavrič.

 

 

Program sofinancira:
Mestna občina Ljubljana, Urad za preprečevanje zasvojenosti

 

                                EGC logo Winner Ljubljana Tran        MOL logotip SLO promocijski mali 2

 

 

 

 

Za osnovne šole

salca

Oblikovanje in kreativa: Vesna Turk | Izdelava spletnih strani: Intinet | Copyright © Zavod Enostavno Prijatelji, 2013