Naravoslovni dan - Eko dan

(Za učence 1. in 2. triade so naravoslovni dnevi pripravljeni v obliki tematskih poučnih in zabavnih animacijskih iger ter ustvarjalnih delavnic z ekološko tematiko)

eko-dan

EKO KVIZKO in EKO IGRARIJE: Učenci se preko igre seznanijo s pomembnimi ekološkimi vsebinami, spoznajo pomen uporabe obnovljivih virov energije, smotrnost ločevanja odpadkov in varčevanja v najširšem pomenu besede. (Delavnica je primerna za 1 in 2. triletje; trajanje 45 min).
EKO DELAVNICA (eko zaobljuba): Na delavnici si vsak učenec zada svojo eko zaobljubo, ki jo bo izpolnjeval v prihodnjem tednu. Eko zaobljubo pripravi v obliki eko slike. Razred se lahko odloči, da svoje eko zaobljube objavi na spletni strani www.modri-jan.si/ekozaobljuba/. (Delavnica je primerna za 1 in 2. triletje; trajanje 45 min).
IZDELAVA EKO AVTOMOBILČKOV NA VETRNI POGON: Iz odpadnih materialov bomo izdelali avtomobilčke na vetrni pogon. Poseben poudarek delavnice je na ozaveščanju otrok o pomenu recikliranja odpadkov in uporabi obnovljivih virov energije. Ko bodo avtomobilčki izdelani, bomo priredili zabavno tekmovanje. (Delavnica je primerna za 1 in 2. triletje; trajanje 45 min).
Cena izvedbe programov vključuje: pripravo programov, vodenje in izvedbo aktivnosti, potreben material in rekvizite za izvedbo, ozvočenje za izvedbo zaključne prireditve in ostalo avdio opremo.

Za osnovne šole

salca

Oblikovanje in kreativa: Vesna Turk | Izdelava spletnih strani: Intinet | Copyright © Zavod Enostavno Prijatelji, 2013